Nemecké preklady

Úradné preklady z a do nemeckého jazyka

Odborné a všeobecné preklady z a do nemeckého jazyka


Neúradné preklady

 Hlavné oblasti, ktorým sa venujem, sú:  

  • ekonomika
  • účtovníctvo, dane
  • právo
  • medicína
  • stavebníctvo
  • a mnohé iné


Rôzne druhy prekladu

  • rôzne typy zmlúv
  • účtovné a daňové doklady
  • ponuky
  • objednávky
  • obchodné podmienky
  • výročné a hospodárske správy
  • zápisnice
  • lekárske správy 
  • návody na použitie
  • pracovné postupy a iné


Cena za odborný neúradný preklad sa pohybuje od 10 – 15 eur za normostranu v závislosti od druhu a odbornosti prekladaného textu a od termínu vyhotovenia. 


 Nemecke-preklady.eu © 2016. Všetky práva vyhradené .