Nemecké preklady

Úradné preklady z a do nemeckého jazyka

Odborné a všeobecné preklady z a do nemeckého jazyka


Neúradné preklady

 Hlavné oblasti, ktorým sa venujem, sú:  

 • ekonomika
 • účtovníctvo, dane
 • právo
 • medicína
 • stavebníctvo
 • a mnohé iné


Rôzne druhy prekladu

 • rôzne typy zmlúv
 • účtovné a daňové doklady
 • ponuky
 • objednávky
 • obchodné podmienky
 • výročné a hospodárske správy
 • zápisnice
 • lekárske správy 
 • návody na použitie
 • pracovné postupy a iné


Cena za odborný neúradný preklad sa pohybuje od 10 – 15 eur za normostranu v závislosti od druhu a odbornosti prekladaného textu a od termínu vyhotovenia. 


 Nemecke-preklady.eu © 2016. Všetky práva vyhradené .