Nemecké preklady

Úradné preklady z a do nemeckého jazyka

Odborné a všeobecné preklady z a do nemeckého jazyka

Odborné a všeobecné preklady z / do nemeckého jazyka s overením aj bez overenia

Tlmočenie z / do nemeckého jazyka

Vyučovanie nemeckého jazyka

Preklady 7 dní v týždni

Expresné termíny do 24 hodín

Úradné preklady:

 • diplomy
 • výpisy z registra trestov
 • výpisy z obchodného registra
 • zmluvy
 • sobášne, rodné, úmrtné listy
 • a pod.


Odborné preklady:

 • Ekonomika
 • Účtovníctvo, dane
 • Obchod, manažment
 • Právo
 • Medicína
 • Stavebníctvo


Rôzne druhy prekladov:

 • rôzne typy zmlúv
 • účtovné a daňové doklady
 • ponuky
 • objednávky
 • obchodné podmienky
 • výročné a hospodárske správy
 • zápisnice
 • lekárske správy 
 • návody na použitie
 • pracovné postupy a iné Nemecke-preklady.eu © 2016. Všetky práva vyhradené .